User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

ปฏิทิน<< สิงหาคม 2561 >>
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
ภาพ-กิจกรรม ร.ส.ท.สาระการเรียนรู้
กลุ่มภาษาไทย
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กการเล่นกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วิชาการ การวัดผล ทะเบียนนักเรียน งานพัฒนาสื่อ งานนิเทศฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป -งานอนามัย -งานโสตฯ -งานอาคารสถานที่ -งานโภชนาการ -งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มคณิตศาสตร์
ทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
กลุ่มวิชาศิลปะ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กระบวนการทางศิลปะ สร้างสรรค์และใช้จินตนาการให้เป็นผลงานทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม การฟัง พูด อ่านและเขียน
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ -แผนงาน -พัสดุ -การเงิน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล -กิจกรรมนักเรียน -งานปกครอง
วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.วิธาน  พรหมสินธุศักดิ์

หน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษา

 

Admin Message

ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง