User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

User Online

ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

ปฏิทิน<< กุมภาพันธ์ 2562 >>
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
ง32242: การเขียนโปแกรม
 
ชื่อหลักสูตร : ง32242:การเขียนโปแกรม
ผู้สร้างหลักสูตร : Chet9771
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับภาษาซี หลักการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของภาษาซี ลักษณะทั่วไป    และลักษณะจำเพาะของภาษาซี  ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น  หลักการของภาษาซี  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม  ลักษณะของตัวแปรตัวดำเนินการ  นิพจน์  คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุมในการทำงาน ตัวแปร (Array) ฟังก์ชั่น (Function) พอยน์เตอร์ (Pointer) วิธีการและคำสั่งต่าง ๆ  ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  การจัดแฟ้มข้อมูล ข้อมูลชนิดโครงสร้าง การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน  การสร้างไฟล์  การเข้าถึงไฟล์และการประยุกต์ใช้งานในเขียนโปรแกรม
ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแก้ปัญหา ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งานเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ :
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Chet9771